Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

UWAGA RODZICE!

Utworzono dnia 29.03.2021

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26
marca 2021r. w okresie od 29 marca 2021 r. do 11 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie

zamknięte.

W tym okresie Przedszkole na wniosek rodziców będzie zapewniać opiekę dla:
1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) rodziców dzieci, którzy:
a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i
porządek publiczny,
e) wykonują działania ratownicze,
f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w
rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.
48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej,
i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych
placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych
ośrodkach preadopcyjnych,
j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania
na terenie tych jednostek

Rodziców, którzy chcą korzystać z opieki prosimy o zwrócenie się z wnioskiem do

Dyrektora Przedszkola o objęcie ich dziecka opieką

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 18

W poprzednim tygodniu: 96

W tym miesiącu: 758

W poprzednim miesiącu: 510

Wszystkich: 11282

Odwiedź nas !!

Odwiedź nas !!

Kliknij i zobacz całą mapę